Мероприятия

03-05.10.2018, Бухарест, Румыния
CIGRE Regional South East European Conference 2018


 
15-18.10.2018, Калгари, Канада
2018 CIGRE Canada Conference


 
23-26.04.2019, Хакодате, Япония
CIGRE - IEC 2019 Conference on EHV and UHV (AC & DC)


 
03-06.06.2019, Мадрид, Испания
CIRED-2019