Мероприятия

26-31.08.2018, Париж, Франция
47-ая Сессия CIGRE


 
03-06.09.2018, Александруполис, Греция
XXIII International Conference on Electrical Machines (ICEM'2018)


 
03-05.10.2018, Бухарест, Румыния
CIGRE Regional South East European Conference 2018


 
15-18.10.2018, Калгари, Канада
2018 CIGRE Canada Conference